FANDOM


Türklerle ilgili söylenmiş nesnel bazı söz ve tanımlamaların listesidir.

Kahramanlık&MertlikEdit

 • Türkler canlı ve yaşamaya kabiliyetli olduklarını her fırsatta ve hayrete değer bir kahramanlıkla ispat etmekten geri kalmıyorlar. Lord Beaconsfield
 • Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler. Comenius (Çek bilgini)
 • Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. Comenius (Çek bilgini)
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyeti vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır: Vatana her şeyini feda edecek kadar bağlı olmak. bunlar büyük kahramanlığı, elem ve kedere karşı koymayı doğurur. İşte türkler bu çeşit kahramanlardandır. Napolyon
 • Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Albert weinstein
 • Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. Andreas

Ya hepsin ya hiç Ya Türk' sün ya piç .

 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. Hamilton
 • Türk askeri aslan gibi cesaretlidir. Kuzu gibi de söz dinler. Hobart
 • Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektiri

Karakter Edit

 • == Karakter ==
 • Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi
bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. Pierre Loti
 • Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnayev (Rus komutan)
 • Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Lamartine
 • Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: İyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket ruslardan fazla özellikle türklerde göze çarpıyor. Auguste Comte
 • Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Lady Mary Wortley Montagu
 • Türklerin yaradılışlarında semavi bir azamet, gönül alışlarında meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. Lakin Türk de aziz ve çok aziz! Conte de Bonneval (Humbaracıbaşı Ahmet Paşa)
 • Türkün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Decamps (Fransız ressam)
 • Türkün ezeli meziyetlerini, tarihİ faziletlerini, yüksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim. Lord beaconsfield (İngiliz diplomat)
 • Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Semame ibni eşreş (Arap bilgini)
 • Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. William Pitt (İngiliz devlet adamı)
 • Türklerin vatana bağlılıkları, her özelliklerinin üstündedir. Câhiz (Arap bilgini)
 • Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. Hammer
 • Kim ki en halis türktür, kim ki eşyaları ve insanları layık olduğu mevkide görür, kim ki paraya değer vermez, kim ki iç duyguları dış durumlara bağlı değildir, o muhakkak ki kendisini bu özelliklere sahip olmayan birçok millete üstün sayacaktır. Kayzerling (Alman filozof)
 • Türkler merhametli ve hoşgörülüdürler. İnanmadıkları gerçeklerin yanıbaşlarında yaşamasına göz yumarlar. Bu, kendi güçlerine gururlu bir şekilde güvenmekten ileri gelse bile pey asilanedir. Chateu Briand
 • Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe al atarsa başarır. Semame ibni eşreş
 • Türkler pek namuslu insanlardır. Ne savaşta be barışta hile yapmazlar. Fırsattan istifadeye tenezzül etmezler. Özleri ve sözleri doğrudur. Câhiz
 • Yaşlılık hiç bir yerde Türkiye'de olduğu kadar saygıya değer olmadığı için yaşlı Türkler burada günlerini pek tatlı geçirirler. A. Ubucuni
 • Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli. Antoine galland
 • Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. Baron Büsbek
 • Türkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir. Baron Büsbek
 • Dünyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Türkler. Albert sorel
 • Yine kurtuldum. ancak bugün Türklerin tutsağıyım. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. Beni tutsak ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. Özgürüm. İstediğimi yapıyorum. Ama yine de tutsağım. Şefkatin, cömertliğin, soyluluğun, nezaketin kölesiyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Demirbaş şarl
 • Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. Charles macfarlene
 • Türklerle dost ol ama düşman olma. Gianni de michelis
 • Türkler denizin dibinde bir istiridye kabuğunun içindeki inciye benzer. Bu denizden çıkarılııp br hükümdarın tacını ya da bir gelinin kulaklarını süslediği zaman değer kazanır. Efrasyap
 • Türkler az söylerler çok yaparlar. Maktul ibrahim paşa
 • Türk müziği çok duygulu bir müziktir. Lady mary wortley montagu
 • Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. Monradgea d'ohsson
 • Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. Monradgea d'ohsson
 • Türkün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur. Thomas thorsten
 • Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnayev (Rus komutan)
 • Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Lamartine
 • Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: İyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket ruslardan fazla özellikle türklerde göze çarpıyor. Auguste Comte
 • Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Lady Mary Wortley Montagu
 • Türklerin yaradılışlarında semavi bir azamet, gönül alışlarında meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. Lakin Türk de aziz ve çok aziz! Conte de Bonneval (Humbaracıbaşı Ahmet Paşa)
 • Türkün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Decamps (Fransız ressam)
 • Türkün ezeli meziyetlerini, tarihİ faziletlerini, yüksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim. Lord beaconsfield (İngiliz diplomat)
 • Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Semame ibni eşreş (Arap bilgini)
 • Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. William Pitt (İngiliz devlet adamı)
 • Türklerin vatana bağlılıkları, her özelliklerinin üstündedir. Câhiz (Arap bilgini)
 • Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. Hammer
 • Kim ki en halis türktür, kim ki eşyaları ve insanları layık olduğu mevkide görür, kim ki paraya değer vermez, kim ki iç duyguları dış durumlara bağlı değildir, o muhakkak ki kendisini bu özelliklere sahip olmayan birçok millete üstün sayacaktır. Kayzerling (Alman filozof)
 • Türkler merhametli ve hoşgörülüdürler. İnanmadıkları gerçeklerin yanıbaşlarında yaşamasına göz yumarlar. Bu, kendi güçlerine gururlu bir şekilde güvenmekten ileri gelse bile pey asilanedir. Chateu Briand
 • Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe al atarsa başarır. Semame ibni eşreş
 • Türkler pek namuslu insanlardır. Ne savaşta be barışta hile yapmazlar. Fırsattan istifadeye tenezzül etmezler. Özleri ve sözleri doğrudur. Câhiz
 • Yaşlılık hiç bir yerde Türkiye'de olduğu kadar saygıya değer olmadığı için yaşlı Türkler burada günlerini pek tatlı geçirirler. A. Ubucuni
 • Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli. Antoine galland
 • Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. Baron Büsbek
 • Türkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir. Baron Büsbek
 • Dünyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Türkler. Albert sorel
 • Yine kurtuldum. ancak bugün Türklerin tutsağıyım. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. Beni tutsak ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. Özgürüm. İstediğimi yapıyorum. Ama yine de tutsağım. Şefkatin, cömertliğin, soyluluğun, nezaketin kölesiyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Demirbaş şarl
 • Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. Charles macfarlene
 • Türklerle dost ol ama düşman olma. Gianni de michelis
 • Türkler denizin dibinde bir istiridye kabuğunun içindeki inciye benzer. Bu denizden çıkarılııp br hükümdarın tacını ya da bir gelinin kulaklarını süslediği zaman değer kazanır. Efrasyap
 • Türkler az söylerler çok yaparlar. Maktul ibrahim paşa
 • Türk müziği çok duygulu bir müziktir. Lady mary wortley montagu
 • Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. Monradgea d'ohsson
 • Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. Monradgea d'ohsson
 • Türkün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur. Thomas thorsten

Savaşçılık Edit

 • Silahlı milletin en canlı misali Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. Moltke
 • Savaşın zevkini almak isteyen herkes türklerle savaşmalıdır. Tawsend (İngiliz komutan)
 • Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar. Câhiz (Arap bilgini)
 • Türkler öldürülebilir fakat mağlup edilemezler. Napolyon
 • Her Türkün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. Molkte
 • Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord Byron
 • Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Câhiz
 • Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Tüm olarak türklerin mesleği askerliktir. Donaldson
 • Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. Donaldson
 • Dünyada Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. Hamilton
 • Çanakkale 'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. Sir julien corbet
 • Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir. Semame ibni eşreş

Devlet&Güç Edit

 • Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. Kayzerling
 • Türkler Asya'nın güçlü ulusudur. Albert sorel
 • Türklerin Avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir. Lord beaconsfield
 • On ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türke bedel olmaz. Câhiz
 • Kemal Atatürk, sahasındaki en büyük adam ulusunu ve büyük ulusu da onu bulmuştur. Helbert melzig
 • Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır. Hammer
 • Hiçbir millet bu dünyayı Türk kadar çalkalamadı. İsmail habib sevük
 • Türkü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde türkün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.Pierre loti
 • Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi. Thiers

Türkçe Edit

 • Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türkü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. Gelland (Fransız bilgini)
 • Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. Max muller

Lisanımız pek güzeldir. Dünyanın en güzel lisanıdır dersek abartmış olmayız. Güzelliği nispetinde de kolaydır. Şemsettin sami

Diğer Edit

 • Türkler size dokunmadıkça siz de onlara sakın dokunmayın. Hz Muhammed
 • Nerede bir Türk varsa orayı kalbinden seveceksin. Bahadır han (METE)